Quá trình hình thành và phát triển

  • Hình thành 1991, quy mô nhỏ làm thủ công
  • Năm 2000, mở rộng cơ sở nhập thêm máy móc gia tăng năng suất sản xuất và dời địa chỉ đến 488 Cao Văn Lầu, TP Bạc Liêu
  • Từ 2000 - đến nay nhập thêm nhiều máy móc, tuyển dụng thêm nhiều nhân viên để đáp ứng chất lượng sản phẩm và nhu cầu của khách hàng

Tầm nhìn và chiến lược

  • Phát triển bền vững

Giá trị cốt lõi

  • Tận tâm, uy tín với công việc, với khách hàng, đối tác
  • Thành công cùng khách hàng, chăm sóc và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng

Chính Sách và Chất Lượng

  • Chất lượng đảm bảo
  • Bán hàng với giá hợp lý nhất